Aprēķināt paternitātes pabalstu

Paternitātes atvaļinājuma naudas kalkulēšanai ir pieejams paternitātes pabalsta kalkulators. Sakarā ar bērna piedzimšanu tētis var saņemt atvaļinājumu, kas ilgst desmit kalendārās dienas. Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Jums jāievada vidējo mēneša bruto ienākumu un jānospiež poga “Aprēķināt”.

Vidējie mēneša bruto ienākumi darba ņēmējam –vidēja bruto darba alga par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību. Pašnodarbinātajiem tēviem vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas atvaļinājums. Aprēķini tiks veikti saskaņa ar likumu Par maternitātes un slimības apdrošināšanu